Valilik Okul Önleri İçin Genelge Yayınladı

Karabük Valiliği okul önlerini gözetim altına aldı.

Valilik Okul Önleri İçin Genelge Yayınladı
Yayınlama: 26.09.2014
Düzenleme: 15.06.2020
1
A+
A-

Valilik yayınladığı bir genelge ile okul önlerinde dolaşan ve öğrenci olmayanların tespiti halinde ceza yazacak.

Karabük Valiliğinin konuyla ilgili olarak yayınladığı genelge aynen şöyle; “Karabük il sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, okul çevresinde olması muhtemel gürültü, kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak okul ile ilişiği olmayan, işsiz güçsüz boşta gezen kişilerin okul çevresini mekan tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilerimize gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenmesi, uyuşturucu satıcılarının asıl hedefinin gençlerimiz olduğu hususu dikkate alınarak okul çevresinde uyuşturucu ile mücadelenin yapılması, yasadışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi kandırmalarının engellenmesi amaçlanmaktadır. Bu karar; Karabük il sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul düzeyindeki okulların bahçesine ve çevresine okulla ilişiği olmayıp okul çevresinde toplanan şahısların, Eğitim ve Öğretim dönemlerinde okul çevresinden uzaklaştırılması hususlarını, bu idari düzenlemeye uymayanlara verilecek idari para cezalarının uygulanmasını kapsar.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğünün 19/09/2014 tarih ve 2014/553 sayılı yazısı.

 İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okul düzeyindeki okulların çevresinde, bahçesinde veya okul dış kapısı önünde okul öğrencisi olmayan, okulla ilişiği bulunmayan ve öğrenci velisi olmayan şahıslar okul çevresinde bulundurulmayacaktır. Öğrencilerin şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan, ruhsal bedensel ve cinsel yönden etkileyecek müstehcen neşriyat ve diğer olumsuz unsurlardan, yasa dışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması için okul ile ilişiği olmayan, okul önünde ve çevresinde toplanan, işsiz güçsüz, boşta gezen, durumundan şüphelenilen kişilerin okul önü ve çevresinden uzaklaştırılması sağlanarak, okul önlerini mekan tutmaları önlenecektir. Ayrıca ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların çevresinde, bahçesinde veya okul dış kapısı önünde, okul öğrencisi olup(sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunan öğrenciler hariç) mazereti  Bu karara uymayanlar hakkında; İl İdaresi Kanunu’nun 66.maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ nun32.maddesi ve diğer hükümleri uyarınca idari yaptırım cezası uygulanır. İdari yaptırım tutanağı ilgili kurum tarafından düzenlenir, Merkez İlçede Valilik Makamınca, ilçelerde ise Kaymakamlıklarca onaylanır.

İlimiz sınırları içerisinde bulunan okulların çevrelerinde şiddetin önlenmesi, okul giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel gürültü, kavga, taciz vb. olayların önlenmesi, okulla ilişiği olmayan kişilerden öğrencilerimize gelebilecek başta uyuşturucu satıcıları olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikelere imkan tanınmaması, yasadışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi kandırmalarının engellenmesi amacıyla yukarıda açıklanan Valilik Genel Emirlerine riayet edilmesi, söz konusu hususlara aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerinin uygulanması, bu emrin mahallen ilan edilerek vatandaşlarımıza duyurulması ve uygulanmasının temin ve takibinin sağlanarak ilgili kurum tarafından ifa edilmesi hususunda Olurlarınıza arz ederim.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.