Topal “Vergi, en önemli finansman kaynağıdır”

1990 yılından beri her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Vergi Haftası’nın 26’ıncısı kutlanmaya başlandı.

Topal “Vergi, en önemli finansman kaynağıdır”
Yayınlama: 23.02.2015
Düzenleme: 15.06.2020
0
A+
A-

Defterdar Vekili Özen Topal “Vergiler, devlet giderlerinin karşılanması amacıyla Anayasa ve kanunlar çerçevesinde toplanmakta olup, devletimiz tarafından yapılan bütün harcamaların en önemli finansman kaynağıdır” dedi.

26’ıncı vergi haftası dün başladı. 1990 yılından bugüne kadar 23-Şubat 1 Mart tarihleri arasında kutlanan vergi haftası ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Vergi haftasının başlaması nedeniyle dün Defterdar Vekili Özen Topal bir basın toplantısı yaparak, bazı açıklamalarda bulundu. Defterdar Vekili Topal ”Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla, “Ülkemizde 1990 yılından beri her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olan Vergi Haftasının 26.cısı bu yıl 23 Şubat – 1 Mart 2015 tarihleri arasında Defterdarlığımızca da tüm ülke genelinde olduğu gibi çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Bilindiği üzere kamu harcamalarının en önemli finansman kaynağı vergilerdir. Anayasamızın 73’üncü maddesinde herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere vergiler, devlet giderlerinin karşılanması amacıyla Anayasa ve kanunlar çerçevesinde  toplanmakta olup, devletimiz tarafından yapılan bütün harcamaların en önemli finansman kaynağıdır. Toplanan bu vergiler karşılığında sunulan; güvenlik, sağlık, adalet ve eğitim gibi devlet olmanın zorunlu kıldığı bu tür kamu hizmetlerinin aksatılmadan ve daha kaliteli sunulması, vergilerin zamanında ve yeterli miktarda toplanabilmesine bağlıdır.  Sayılan bu hizmetler dışındaki daha nice kamu hizmetini sunabilmenin ve sosyal devlet olmanın gereği olarak, yaşlı, fakir, işsiz, kimsesiz, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yapılan yardımların da en önemli finansman kaynağı yine vergilerdir. Ülkemiz, ödeyeceğimiz vergiler ve yaptığımız alışverişlerde alacağımız belgeler sayesinde, kalkınmasını tamamlamış, refah seviyesi yükselmiş, milli geliri arzulanan seviyeye ulaşmış, geleceğe güvenle bakan, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Belirlenen temel hedefler doğrultusunda, verginin adil dağılımı, tabana yayılması, kayıt dışılığın kayıt altına alınması ve belge düzeninin yerleşmesi konusunda Defterdarlık olarak yoğun bir şekilde çalışmakta; mükelleflerimizin ve vatandaşlarımızın da bu hususlarda gerekli özen ve hassasiyeti göstereceklerine inanmakta ve güvenmekteyiz. Biliyoruz ki vergiyle ilgili sorunlar yasal ve idari düzenlemeden daha çok vatandaşlarımızın vergi karşısındaki tutum ve davranışlarının iyileştirilmesi anlamına gelen vergi bilincinin artırılması ile mümkün olacaktır. Tüm açıklamalarımız ışığında bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için öncelikle Defterdarlığımızca düzenlenen Vergi haftası etkinlikleri kapsamında yarınlarımızı emanet edeceğimiz ve geleceğimiz olan öğrencilerimizde vergi bilincinin oluşumu ve gelişimi için Eğitim faaliyetlerine ağırlık verdik” dedi.

Basın toplantısında hafta boyunca yapılacak olan etkinlikler ile ilgilide bilgi veren Defterdar Vekili Özen Topal “Hafta boyunca  İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki bazı okulları arkadaşlarımız ziyaret ederek verginin önemi hakkında öğrencilere bilgilendirme yapacaklar, bazı okulların öğrencileri de Defterdarlığımızı ziyaret edeceklerdir. İl merkezindeki alışveriş merkezlerinde ve Üniversite’de stantlar açarak, halkımıza ve mükelleflerimize vergisel konularda bilgilendirme yapılacaktır. Başta Valilik Makamı olmak üzere bazı resmi daireler ile meslek odaları ziyaret edilerek toplumun vergiye gönüllü uyumu konusunda destekleri istenilecektir. Defterdarlığımız personelince Kızılay’a kan bağışında bulunulacak, Huzurevi ve Çocuk Yuvası ziyaret edilecektir.  Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinde ilk 3’e giren Vergi Rekortmenlerimiz ziyaret edilerek kendilerine plaket verilecek, ayrıca vergisel yükümlülüklerinizi zamanında yerine getiren mükellefler işyerlerinde ziyaret edilerek, sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınacaktır” dedi

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.