Mimarlar Odası basında çıkan haberlere açıklık getirdi

Karabük Mimarlar Odası Temsilciliğinden sorumlu Ankara Şube Yönetimi Karabük’teki meslektaşlarına destek verici basın toplantısı düzenledi. Toplantıya başkanlık eden Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Kimsenin haddi değildir, mimarlar odası yöneticilerini ve mimarlar odasını tehdit etmek” dedi.

Mimarlar Odası basında çıkan haberlere açıklık getirdi
Yayınlama: 22.09.2014
Düzenleme: 15.06.2020
5
A+
A-

Karabük Mimarlar Odası Temsilciliği tarafından düzenlenen basın toplantısına Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, İkinci Başkan Ali Atakan, Şube Av. Gökçe Er, Sekreter üye Tuğba Arslan Karabük Şube Temsilci Başkanı İlyas Çavuşoğlu, temsilcilik sekreter üye Mehtap Başaran, yönetim kurulu üyeleri Elif Köse ve Fatih Dökmeci katıldı.

Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan çok ağır ifadeler ile basın toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Dereveler ile ilgili olarak Kastamonu Bölge İdare Mahkemesine dava açtıklarını açılan davada mahkemenin itirazlarını haklı bularak revizyon imar planı iptal edildiğini hatırlatan Tezcan Karakuş Candan; “Türkiye bir hukuk devletidir. Bizler İlgili yasa ile kurulan bir mesleki kuruluşuz. Bölge idare mahkeme dava açtık ve mahkeme bizim itirazımızı olumlu buldu. Fakat bu karardan sonra haddini bilmez bazı kişiler Mimarlar Odası yöneticilerini hedef göstererek tehdit etmeye başlamışlardır. Kimsenin haddi değildir, mimarlar odası yöneticilerini ve mimarlar odasını tehdit etmek. Biz zaten haklarında suç duyurusunda bulunduk. Biz Anayasal bir kuruluşuz. Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüyüz ve kamu yararına bir mücadele bulunuyoruz. Her hangi bir kişisel beklentisi veya çıkarı maddi beklentisi yoktur. Biz burada insanların daha sağlıklı koşulalar da bilimsel ilkelerin ışığında barınabilecek yaşayabilecek kentlerin oluşturulmasıdır. Bazılarının hem muhatap olmadığı halde hem de haddi olmadığı halde yapılan açıklamaları insanların daha sağlıklı mekanlarda yaşamasından çok bir çıkar beklentisi bir rant beklentisi içerisinde oldukları aşikardır. Bu aşikarlığın somut delili mahkeme kararıdır. Eğer her hangi bir tepkileri varsa medeni insanlar gibi mahkemeye ihtiraz edeceklerdir. İnsanları basın yolu ile hedef gösteremeyecekler bu medeni olmadıklarının göstergesidir” diye belirtti.

Mimarlar Odası Karabük Temsilciliği Sekreteri Mehtap Başaran ise bu iptal kararının gerekçelerinden birinin Dereevler bölgesinde inşaat alanının %70 oranında artırılması, bir diğerinin de anıt alanının ibadet alanına dönüştürülmesi olduğunu belirterek; “Son günlerde kamuoyunda Mimarlar Odasının insanların ev sahibi olmasına engel olduğu yönünde bir algı operasyonu yürütüldüğünden kamuoyunu aydınlatmak gereği doğmuştur” dedi.     

Başaran açıklamasında şu görüşlere yer verdi. “Bu alanda 1950’li yıllarda kurulmuş Türkiye D.Ç. Fabrikasının işçi lojmanları bulunmakta idi.1995 yılında D.Ç. İşletmelerinin Özelleştirmesi sırasında, 70 Evler, Dereevler ve 50 Evlerin bulunduğu alan Zonguldak Karaelmas Üniversitesine verildi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi binaları birkaç yıl Karabük Valiliği çalışanları ile birlikte lojman olarak kullandıktan sonra gelir elde etmek amacıyla, imar planı olmayan alanda imar planını Belediye ile birlikte hazırlattı.

2000’li yıllarda yapılan bu imar planında 50 Evlerin bulunduğu alanda emsal 1.80, 70 Evlerin bulunduğu alanda emsal 1.20 (ki burada 2 katlı binalar vardı), Dereevler’in bulunduğu alanda ise inşaat katsayısı emsal 0,70 olarak belirlendi. Satış öncesi yapılan imar planında, inşaat katsayıları belirlenirken, içinde oturan lojman sakinlerinin bu konutları alabilmesi hedeflenmiştir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi tarafından 2004 yılında 50 Evlerin bulunduğu alan Kuleparkın sahibi olan yatırımcılara, 70 Evler ve Dereevler’i ise içinde oturan lojman sakinlerine satılmıştır.

Satış işlemlerinin ardından 2004 yılının 10. ayında Kulepark’ın bulunduğu arsa sahipleri inşaat alanlarını %25 oranında artıran bir imar değişikliğini Karabük Belediye Meclisinden geçirdiği için Mimarlar Odası Karabük Temsilciliğince itiraz edilmiş ve bu değişiklik iptal edilmiştir. Bugün Kulepark’ın olduğu alanda inşaat alanını belirleyen katsayı aynıdır. İnşaat alanının artırılması isteği satın aldıkları günden başlayarak 70 Evler ve Dereevler sakinlerince de dile getirilmiş ancak Temsilciliğimizce inşaat alanını artıracak bir imar değişikliğine itiraz edileceği ve gerekirse dava açılacağı hem Belediye Yetkililerine hem de mal sahiplerine anlatılmıştır.

70 Evler mahallesi sakinleri herhangi bir inşaat alanı artışı olmadan konutlarını müteahhit eliyle yaptırmışlardır. Son günlerde bazı basın organlarında yazıldığının aksine,  70 evler ve Kulepark’ın ne projesinde ne de yapımında temsilciliğimiz yönetim kurulundan hiçbir üye yer almamıştır. Karabük Revizyon İmar Planı yapılırken Dereevler Mahallesinin inşaat emsalini belirleyen katsayı %70 oranında artırılmış, daha önce emsali 0,7 ve 2 katlı konut olarak tanımlanan inşaat alanı katsayısı, emsal 1,2 10 katlı ve tercihli konut olarak değiştirilmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi yapılan plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğundan Kastamonu İdare Mahkemesinde dava açmış ve dava sonuçlanmıştır.

Yukarıda açıkça anlatıldığı üzere, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden, oturdukları evi ve arsasını satın alırken bu arsaya yapılabilecek inşaat alanını bilerek satın aldıklarından ve inşaat alanını %70 artırmak gibi bir hakları da zaten bulunmadığından Dereevler sakinlerinin herhangi bir mağduriyeti bulunmamaktadır. TMMOB Mimarlar Odası Karabük Temsilciliği tarafından Orman İşletmesinin bulunduğu alanda yapılan TOKİ konutlarına tam 7 dava açılmıştır. Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna açılan son dava neticesinde alanının dörtte üçü yapılaşmadan kurtarılarak Kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

İmar planında kent parkı olarak belirtilen 100 Evlere Kardemir Yönetiminin yapmak istediği 16 katlı alışveriş merkezi, ikiz kule ve hastane yapımına da dava açılarak engel olunmuştur. Kardemir’e ait ısı merkezi ve Pazar yerine yapılmak istenen konut projeleri ile ilgili de 2 kez dava açılmıştır. Temsilcilik olarak herhangi bir kişi ya da kurum ayrımı yapılmaksızın yanlış görülen uygulamaların karşısındayız. Ayrıca son zamanlarda kent merkezinde yaşanan trafik sıkışıklığı, park yeri sorunları bu konuda hepimizin aynı duyarlılıkta olması gerektiğinin de bir kanıtıdır. Sonuç olarak mimarlar odası Karabük temsilciliği olarak kentimize karşı her zaman duyarlı olacağımızı ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.