CHP İL BAŞKANI ABDULLAH ÇAKIR: “VEKİLİMİZ ÖZKOÇ’UN YANINDAYIZ” - Gaste KarabükGaste Karabük

SON DAKİKA

Safran hasadı başladı

Genel, Gündem, Safranbolu

CHP İL BAŞKANI ABDULLAH ÇAKIR: “VEKİLİMİZ ÖZKOÇ’UN YANINDAYIZ”

Bu haber 06 Mart 2020 - 12:21 'de eklendi ve kez görüntülendi.

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si (CHP) Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı Ab­dul­lan Çakır, CHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Engin Özkoç’un basın açık­la­ma­sın­dan sonra ken­di­si­ne mec­lis­te ve ka­mu­oyun­da ya­pı­lan sal­dı­rı­yı kı­na­ya­rak; “Ve­ki­li­miz Özkoç’un ya­nın­da­yız” dedi.

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si (CHP) Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı Ab­dul­lan Çakır, CHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Engin Özkoç’un basın açık­la­ma­sın­dan sonra ken­di­si­ne mec­lis­te ve ka­mu­oyun­da ya­pı­lan sal­dı­rı­yı kı­na­ya­rak; “Ve­ki­li­miz Özkoç’un ya­nın­da­yız” dedi.

Çakır, ya­zı­lı açıkl­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Bir­lik ve be­ra­ber­lik­ten bah­se­den­ler şunu bil­me­li­dir­ki, Biz CHP ola­rak Ka­ra­bük’te ve ül­ke­miz­de hep bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi sa­vun­duk. Va­li­li­ği­miz­de yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­ya­ da mil­let­ve­ki­li­miz i­le be­ra­ber ka­tı­lıp ortak metne imza attık.
Biz­le­ri vatan haini ilan eden­le­rin, PKK ile yan yana ko­yan­la­rın, FETÖ ile iş­bir­li­ği yaptı di­yen­le­rin şunu çok iyi bil­me­si ge­re­ki­yor.
Çözüm sü­re­cin­de te­rö­rist­le­ri yurda sokup, çadır mah­ke­me­le­rin­de yar­gı­la­tıp be­ra­at et­ti­ren­ler kim­ler­di? Terör ör­gü­tü li­de­ri­ne sayın diyen biz miy­dik? Di­yar­ba­kır’da Bar­za­ni ile el ele, kol kola halkı se­lam­la­yan, meğri meğri ile göz­ya­şı dö­ken­ler de mi biz­dik? Salih Müs­lüm’ü Dev­let Pro­to­ko­lü ile kar­şı­la­yıp, pa­çav­ra bay­ra­ğı biz­ler mi as­tır­dık?
Yerel se­çim­ler­de kır­mı­zı bül­ten­le ara­nan Osman Öca­lan’ı TRT’ye çı­ka­rıp par­ti­mi­ze oy mu is­te­dik? Terör ögütü li­de­ri­nin mek­tu­bu­nu biz mi okut­tuk? Yıl­lar­ca FETÖ ile iş­bir­li­ği ya­pan­lar, 17/25’le ken­di­ni ak­la­yan­lar, FETÖ bor­sa­sı ile dı­şa­rı çı­kan­lar, kendi vic­dan­la­rın­da acaba ken­di­le­ri­ni ak­la­ya­bi­li­yor­lar mı? Irak’ın bö­lün­me­si­ne izin ve­ren­ler, mil­yon­lar­ca Irak­lı­nın ölü­mü­ne göz yu­man­lar, Irak tes­ke­re­si­nin çı­kar­tıl­ma­sı­na ça­lı­şan­lar biz­ler miy­dik? BOP eş baş­ka­nı benim diye sayın Kı­lıç­da­roğ­lu mu açık­la­ma yaptı? PYD’li te­rö­rist­le­ri ül­ke­miz­den kon­voy­lar­la ge­çi­rip, on­la­ra dev­let im­kan­la­rı ile biz mi yemek söy­le­dik? FETÖ araş­tı­rıl­sın diye ver­di­ği­miz öner­ge­le­ri neden red­de­di­yor­su­nuz?
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­nın say­gın­lı­ğı­nı önce o ma­kam­da­ki kişi ko­ru­ma­lı­dır. Genel baş­ka­nı­mı­za şe­ref­siz, hain, alçak gibi söz­le­ri söy­le­yen sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız­dan biz­ler artık bir­lik ve be­ra­ber­lik me­saj­la­rı bek­li­yo­ruz.
Biz­ler her zaman çözüm üre­ti­yor ve üret­me­ye de devam ede­ce­ğiz. Dış po­li­ti­ka­da sı­kı­şan hü­kü­me­te, Büyük Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün şu söz­le­ri­ni ha­tır­la­tı­yo­ruz.
“1-Kom­şu­la­rı­mı­zın içiş­le­ri­ne ka­rış­ma­yın.
2-Rus­ya­yı tah­rik et­me­yin.
3-Arap ül­ke­le­ri ile ta­ri­hi, sos­yal ve kül­tü­rel iliş­ki­le­ri­ni­zi ge­liş­ti­rin, ara­la­rın­da­ki an­laş­maz­lık­la­ra ka­rış­ma­yın.
4-Sor­ma­dan akıl ver­me­yin.
5-Ba­tı kül­tü­rü­nü be­nim­se­yin, fakat on­la­rın em­per­ya­list emel­le­ri­ne alet ol­ma­yın.” di­ye­rek ka­mu­oyu­nun tak­dir­le­ri­ne bı­ra­kı­yo­ruz.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.